25.02.2014г. Одржани обуки со радиодифузерите во врска со Изборниот законик и Методологијата за мониторинг за време на изборни процеси

Скопје, 25.02.2014г. – Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги одржа неколку обуки со радиодифузерите во врска со нивните обврски од Изборниот законик во поглед на известувањето во периодот од распишување на Претседателските избори 2014 година до почетокот на избрната кампања,

изборното медиумско претставување и правилата за изборниот молк и за Методологијата за мониторинг за време на изборни процеси. Целиот текст на Информацијата можете да го преземете тука.Accessibility

Accessibility