2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Употреба на јазик; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 03.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 02.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2015

Заштита на малолетни лица

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 02.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2015

Рекламирање и телешопинг, почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 99 став 2 од ЗААВМУ) – 20.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 16.02.2015

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 99 став 4 од ЗААВМУ) – 06.02.2015

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје(член 12, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.08.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 91 од ЗААВМУ) – 18.06.2015Accessibility

Accessibility