2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Начела за вршење на дејноста

– Извештај од редовен надзор врз ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 61 став 1 алинеја 13 од ЗААВМУ) – 03.12.2015Accessibility

Accessibility