2015 година

Извештаи од реализирани надзори

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.05.2015

-Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.05.2015

Решенија за изречени мерки

– Решение за преземање мерка против ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.06.2015

– Решение за преземање мерка против ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.06.2015

– Решение за преземање мерка против ТВ Амазон  ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.06.2015

– Решение за преземање мерка против ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

 Accessibility

Accessibility