2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од реализирани надзори/мерки опомена

Изворно создадена програма, заштита на малолетната публика, информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.05.2015

  • Решение за преземање мерка  ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.06.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

-Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2015

  • Решение за преземање мерка ТВ Амазон  ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.06.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.05.2015

 Accessibility

Accessibility