1

2015 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Употреба на јазикот во програмата, обврски за изворно создадена програма, обврски за аудиовизуелни комерцијални комуникации, рекламирање

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 13.10.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадрци – (член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.07.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 13.10.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.07.2015

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 29.07.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101 и член 52 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ КТВ ДООЕЛ Кавадарци – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 14.08.2015