2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 13.10.2015

 Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1, член 97 од ЗААВМУ) – 09.10.2015

Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на Прв програмски сервис (МРА 1) – (членовите 53, 54, 98, 99, 101 и 103, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 09.10.2015

Правила за изворно создадена музика

– Извештај од контролен надзор врз работата на Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 92 од ЗААВМУ) – 26.05.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 92 став 5 од ЗААВМУ) – 01.04.2015Accessibility

Accessibility