2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори /мерки опомена

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми) – 13.10.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – (член 52, 53, 55, 98, 99, 100 и 101 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 09.10.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – (член 54 ствав 5 од ЗААВМУ) – 28.05.2015

Начела за вршење на дејноста

– Ивештај од вонреднот надзор врз работата на Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – (член 61 став 1 алинеи 1, 2 и 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.04.2015

 

 Accessibility

Accessibility