2015 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

– Извештај од редовен надзор – РА Антена 5 ДОО Скопје – (во целост постапил по решението) – 28.12.2015

–  Извештај од редовен надзор РА Антена 5 ДОО Скопје – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелн медиумски услуги) – 13.10.2015

Решение за преземање мерка РА Антена 5 ДОО Скопје – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелн медиумски услуги) – 15.10.215

– Извештај од редовен надзор – РА Антена 5 ДОО Скопје – (не се констатирани прекршувања на Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 13.10.2015

– Извештај од редовен надзор – РА Антена 5 ДОО Скопје – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 13.10.2015

– Извештај од редовниот надзор – РА Антена 5 ДОО Скопје – (не се констатирани прекшувања на Законот за аудио и аудиовиуелни медиумски услуги) – 13.10.2015Accessibility

Accessibility