1

2015 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Употреба на јазикот во програмата

– Извештај од редовен надзор – РА Антена 5 ДОО Скопје – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелн медиумски услуги) – 28.12.2015

–  Извештај од редовен надзор РА Антена 5 ДОО Скопје – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелн медиумски услуги) – 13.10.2015

  • Решение за преземање мерка РА Антена 5 ДОО Скопје – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелн медиумски услуги) – 15.10.2015

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор – РА Антена 5 ДОО Скопје – (член 12 од ЗМ, член 97 и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 13.10.2015

Правила за аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови, игри на среќа

– Извештај од редовен надзор – РА Антена 5 ДОО Скопје – (членови 52, 53, 54, 93, 94, 98, 99, 100 и 101 од ЗААВМУ) – 01.04.2015