2015 година

image_pdfimage_print

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Ера ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Ера ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Ера ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Ера ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Ера ДОО Скопје

– Решение за преземање мерка против – ТВ Ера ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Ера ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Ера ДОО Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Решение за преземање мерка против ТВ Ера ДОО Скопје – (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Ера ДОО Скопје – (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility