2015 година

image_pdfimage_print

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2 – (не постапил по решението односно ги прекршува одредбите од член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услгуи)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2 – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2  – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2  – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски удлуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2 – (не се констатирани прекршувања на член 92 став 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни меидумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2 –  (во целост постапил по решението)Accessibility

Accessibility