2015 година

image_pdfimage_print

2015 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Импресум, информации достапни до корисниците, обврски за емитување изворно создадена програма

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 13.10.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.07.2015

  • Решение за преземање мерка ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 30.07.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 12 од Законот за медиуми) – 13.10.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 12 од Законот за медиуми) – 21.07.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.07.2015

  • Решение за преземање мерка ТВ СКОПЈЕ ДОО СКОПЈЕ – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 30.07.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.07.2015

 

 Accessibility

Accessibility