2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Употреба на јазикот во програмата, обврски за изворно создадена програма, информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 24.07.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Едо ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2015

  • Решение за преземање мерка опомена  ТВ Едо  ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 28.05.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ – ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 64 од ЗААВМУ) – 24.07.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Едо ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2015

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Едо  ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 28.05.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на  ТВ Едо ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 26.05.2015

 

 

 Accessibility

Accessibility