2015 година

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од контролниот надзор врз работата на  Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility