2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Обврски за изворно создадена програма, правила за аудиовизуелни комерцијални комуникации, рекламирање

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ  ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.06.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.08.2015

  • Решение за преземање мерка ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.06.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101 и член 52 од ЗААВМУ) – 25.06.2015

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2015

 

 Accessibility

Accessibility