2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори/мерки опомена

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Контролен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.09.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 12 од ЗМ; член 51 став 1, член 97 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 25.06.2015

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.07.2015

Изворно создадена програма, Заштита на малолетната публика, правила за комерцијални комуникации, правила за визови и игри на среќа

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги) – 25.06.2015

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги) – 02.07.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 50 став 3, член 52, 53, 54, 55, 93, 98, 99, 100 и 101 од ЗААВМУ) – 25.06.2015

 Accessibility

Accessibility