2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена 

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите, изворно создадена програма

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (член 64, член 92 ставови 1 и 14, член 92 став 15 од ЗААВМУ) – 28.12.2015

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93, член 94 од ЗААВМУ) – 19.11.2015

 Accessibility

Accessibility