1

2015 година

Извештаи од извршени надзори/мерки опомена

Изворно создадена програма

– Решение за преземање мерка против РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 31.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги) – 28.12.2015

Објавување импресум, информации достапни до корисниците

– Решение за преземање мерка против РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје  – (член 12 од Законот за медиуми) – 01.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 27.11.2015

  • Решение за преземање мерка РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 01.12.2015