2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.08.2015 – дигитален пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медимски услуги) – 21.09.2015 – дигитален пакет

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.08.2015 – аналоген пакет

– Решение за мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.08.2015

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.09.2015 – аналоген пакетAccessibility

Accessibility