1

2015 година

Извештај од спроведен надзор/мерки опомена

Употреба на јазик

–  Редовен програмски надзор (член 50 став 5, член 64 став 2, член 141, 143, 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 11.05.2015

– Мерка опомена (член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.05.2015 – аналоген пакет

– Мерка опомена (член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.05.2015 – дигитален пакет