2015 година

image_pdfimage_print

– Извештај од контролен надзор врз работата на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата РА Аарачина ДООЕЛ Арачиново – (не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА Аарачина ДООЕЛ Арачиново – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од контролниот надзор врз работата на програмскиот сервис на РА Арачина ДООЕЛ Арачиново – (по целост постапил порешението)

– Решение за преземање мерка против РА АРАЧИНА ДООЕЛ Арачиново – (член 97 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор врз работата на програмскиот сервис РА АРАЧИНА ДООЛ Арачиново, емитуван на 21 јануари 2015 година ( член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility