2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Обврски за изворно создадена програма

– Извештај од редовен надзор врз работата на УРБАН ФМ ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 29.12.2015

  • Решение за преземање мерка  УРБАН ФМ ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 31.12.2015

Импресум, информации коишто треба да се нправат достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на УРБАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.12.2015

Правила за аудиовизуелни комерцијални комуникации, обврски при емитување квизови, користење телефонски услуги или телефонско гласање, емитување игри на среќа 

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на УРБАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Скопје – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 101 од ЗААВМУ, член 52, 93, 94 од ЗААВМУ) – 25.12.2015Accessibility

Accessibility