2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Информации кои што треба да се направат достапни за корисниците

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Клуб ФМ ДОО Скопје – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.12.2015

  • Решение за преземање мерка опомена  Радио Клуб ФМ ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услгуи) – 31.12.2015

Изворно создадена програма

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Радио Клуб ФМ ДОО Скопје – (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 29.12.2015

  • Решение за преземање мерка опомена  Радио Клуб ФМ ДОО Скопје – (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 31.12.2015

Правила за аудиовизуелни комерцијални комуникации, обврски при емитување квизови, користење телефонски услуги или телефонско гласање, емитување игри на среќа 

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Клуб ФМ ДОО Скопје – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 101 од ЗААВМУ, член 52, 93, 94 од ЗААВМУ) -25.12.2015Accessibility

Accessibility