2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена:

Реемитување на програмски сервиси

– Решение за мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.02.2015

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.03.2015

– Решение за мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 10.03.2015

 Accessibility

Accessibility