2015 година

image_pdfimage_print

Извештаj од спроведен надзор/мерка опомена 

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) –  05.03.2015Accessibility

Accessibility