2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси   

Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 24.12.2015

Контролен програмски надзор (член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.03.2015

Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 08.03.2015

 Accessibility

Accessibility