1

2015 година

Извештај од спроведен надзор/мерка опомена

Заштита на изворот на информации

Редовен административен надзор Авто плус (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2015 

  • Решение за мерка опомена Авто плус (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 04.03.2015