2015 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен надзор врз работата на МРТ 2 – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 25.11.2015

– Контролен надзор врз работата на МРТ 2 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 11.05.2015

– Контролен надзор врз работата на МРТ 2 – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 30.04.2015

–  Редовен надзор врз работата на МРТ 2 – (член 64, член 90, и член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 09.03.2015

  • Решение за преземање мерка опомена МРТ 2 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.03.2015

– Редовен надзор врз работата на МРТ 2- (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 09.03.015

  • Решение за преземање мерка опомена МРТ 2 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ)

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен надзор врз работата на МРТ 2 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 03.09.2015

Заштита на малолетни лица; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Контролен надзор врз работата на МРТ 2 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.04.2015

– Редовен надзор врз работата на МРТ 2 – (член 50 став 3 од  и член 90 од ЗААВМУ) – 03.09.2015Accessibility

Accessibility