Податоци за досегот на радиостаниците и уделот на сателитски, регионални и локални ТВ во вкупната гледаност

Скопје, 24.04.2015г. – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или
преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво може да ги преземете тука.Accessibility

Accessibility