Të dhëna për arritjien e radistacioneve dhe pjesëve të TV satelitore dhe lokale në shikueshmërin e përgjithshme

Shkup, 24.04.2015 -Të dhënat për arritjen e radiostacioneve dhe për pjesën në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal mund ti merrni këtu.Accessibility

Accessibility