Решение за опоменување на операторот на јавната електронска комуникациска мрежа ГЛОБАЛСАТ

Скопје, 12.05.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе редовен надзор врз работата на ГЛОБАЛСАТ ДООЕЛ Скопје, со цел да утврди дали операторот на јавната електронска комуникациска мрежа ги почитува одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Решението за опоменување може да се преземе на следниот линк:

ГЛОБАЛСАТ ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility