Vendim për vërejtje të operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik GLOBALSAT

Shkup, 12.05.2015. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele zbatoi një mbikëqyrje të rregullt mbi punën e GLOBALSAT SHPK Shkup, me qëllim që të konstatoj nëse operatori i rrjetit publik të komunikimit elektronik i respekton dispozitat e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

GLOBALSAT SHPK ShkupAccessibility

Accessibility