Ново седиште на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Скопје, 30.06.2015– Од 01.07.2015 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е преселена на нова локација.

Новата адреса на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е Палата Панко Брашнаров, на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје (до хотел Бристол, спроти Музејот на град Скопје).

Телефонските броеви, електронските адреси и адресата на веб страницата на Агенцијата остануваат неизменети.Accessibility

Accessibility