Selia e re e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Shkup, 30.06.2015 – Nga data 01.07.2015, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është transferohet në lokacion të ri.

Adresa e re e selisë së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është Pallati Panko Brashnarov palace, në rr.“Makedonija” nr.38, 1000 Shkup (afër hotel Bristolit, përballë Muzeut të qytetit të Shkupit).

Numrat telefonik, adresat elektronike si dhe ueb faqja e Agjencisë mbeten të pandryshuara.Accessibility

Accessibility