Процедура за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен попреченост

Скопје, 15.07.2015– Процедурата за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен попреченост и за реализација на проектот: „Достапна администрација за лица со хендикеп“ може да ја преземете тука.Accessibility

Accessibility