Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиуски услуги за 2014 година

Скопје, 17.08.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја изработи Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, во која се анализирани податоците за економското работење на радиодифузерите во рамките на релевантниот пазар на кој тие припаѓаат.

Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, можете да ја преземете на тука.Accessibility

Accessibility