Analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014

Shkup, 17.08.2015, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përpiloi Analizën e tregut të shërbimeve medatike audio dhe audiovizuele për vitin 201, në të cilën janë analizuar të dhënat për punën ekonomike të radiodifuzerëve në kuadër të tregut relevant të cilit i përkasin ata.

Analizën e tregut të shërbimeve medatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014 mund ta merrni në këtë link.Accessibility

Accessibility