2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на  ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 21.12.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (прекршување на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.03.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) –  10.06.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Oбврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 16.03.2016

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 11.03.2016

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје –  (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ стсав 1 од Изборниот законик) – 02.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје –  (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016

 Accessibility

Accessibility