2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје  – (член 75 ставови 1 и 2, член 75 -а – 1 точка б и член 75-б од Изборниот Законик) –  19.12.2016Accessibility

Accessibility