2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Јавност во работата на издавачите на медиуми 

– Извештај од административен надзор врз работата на ТВ Чеграни-Медиа ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 12.04.2016

Изречена мерка:

Јавност во работата на издавачите на медиуми 

– Изречена мерка опомена против ТВ Чеграни – Медиа ДООЕЛ Чегране-Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.04.2016

 Accessibility

Accessibility