2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 и 2, член 75-а став 1 и став 2, член 75-б од Изборниот Законик) – 19.12.2016

Импресум, Информации коишто треба да се направат достапни до корисниците

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТРД Радио Роса–АБ ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ) – 29.03.2016

– Извештај од контролен административен надзор врз работат на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.03.2016Accessibility

Accessibility