2016 година

Извештаи од спроведени надзори

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 76 став 2 од Изборниот законик) – 07.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Извештај од редовен програмски надзор – Радио Антена 5 ДОО Скопје (не се констатирани прекршувања) – 11.11.2016

– Извештај од редовен програмски надзор – Радио Антена 5 ДОО Скопје (не се констатирани прекршувања) – 11.11.2016

– Извештај од редовен административен надзор – Радио Антена 5 ДОО Скопје (не се констатирани прекршувања) 11.11.2016Accessibility

Accessibility