2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 76 став 2 од Изборниот законик) – 07.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

Заштита на малолетната публика, правила за нови рекламни техники, спонзорство

– Извештај од редовен програмски надзор – Радио Антена 5 ДОО Скопје (член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101 од ЗААВМУ) – 11.11.2016

– Извештај од редовен програмски надзор – Радио Антена 5 ДОО Скопје (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 11.11.2016

– Извештај од редовен административен надзор – Радио Антена 5 ДОО Скопје (член 14 од ЗМ, 51 став 1, член 97 од ЗААВМУ) – 11.11.2016Accessibility

Accessibility