2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка 2 и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување  Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 76 став 1 од Изборниот законик) – 10.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување  Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка 2 и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 76 став 4 од Изборниот законик) – 27.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (не се констатирани прекршувања) – 11.11.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (не се констатирани прекршувања)  – 11.11.2016

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (не се констатирани прекршувања)  – 11.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) 06.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување –Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – 07.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016

– Информација од вонреден програмски надзор врз Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип (разлика во обемот и во составот на некои од рекламните блокови, додека состаовт на музиката и содршината на емисиите – новинарски обликуваните целини, е идентичен) – 24.06.2016Accessibility

Accessibility