2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена 

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

Импресум, информации достапни до корисниците, обврски за изворно создадена програма, аудиовизуелни комерцијални комуникации, рекламирање, обврски при емитување квизови

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.10.2016

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 14 од Законот за медиуми) – 04.10.2016

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 14 од Законот за медиуми) – 15.06.2016

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 15.07.2016

– Извештај од редовен надзор рз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудивизуелни медиумски услуги) – 15.06.2016

  • Решение за преземање мерка опомена  ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.06.2016

– Извештај од редовен програмски надор врз работата на  ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 50, членови 54, 55, 98, 99, 100 и 101 од ЗААВМУ) – 15.06.2016Accessibility

Accessibility