2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување –  ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје -(член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 05.12.2016

Употреба на јазикот во програмата обврски за изворно создадена програма, обврски за аудиовизуелни комерцијални комуникации, рекламирање

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101 и 52 од ЗААВМУ) – 03.06.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на -ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90, членови 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 02.06.2016

Импресум, информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ СКопје – (член 14 од ЗМ, член 51 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.06.2016Accessibility

Accessibility