2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ Коха ДООЕЛ Тетово – (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

Заштита на малолетната публика, правила за аудиовизуелни комерцијални комуникации, рекламирање, игри на среќа

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ КОХА ДООЕЛ Тетово – (член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101 и член 52 од ЗААВМУ) – 15.06.2016

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ КОХА ДООЕЛ Тетово – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 15.06.2016Accessibility

Accessibility