2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – К Три Телевизија ДООЕЛ Куманово – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – К Три Телевизија Дооел Куманово – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 05.12.2016Accessibility

Accessibility