2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Ват ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 од Изборниот законик) – 19.12.2016

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (член 12 од Законот за медиуми) – 17.02.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.02.2016Accessibility

Accessibility