1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори

Изворно создадена програма

– Извештај од контролен надзор врз работата на РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ) – 17.03.2016

Објавување импресум, информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на РA ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ) – 17.02.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.02.2016