2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

 – Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2017 

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси  

– Редовен програмски надзор – дигитален пакет (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 10.03.2016  – дигитален пакет

– Редовен програмски надзор – аналоген пакет (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 10.03.2016  аналоген пакет

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016

 Accessibility

Accessibility