2016 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016 

Реемитување на програмски сервиси

 – Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.07.2016

 – Контролен програмски надзор (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.03.2016

Употреба на јазик

Контролен програмски надзор (член 64 став 2 од  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.03.2017

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски 

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.02.2016  – аналоген пакет

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.02.2016  – дигитален пакет

 – Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 141; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.02.2016 – аналоген пакет 

Изречени мерки:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016 

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 08.02.2016 – дигитален пакет

 – Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 08.02.2016 – аналоген пакет

Употреба на јазик

 – Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 08.02.2016  Accessibility

Accessibility